อีริคสันคาดยอดสมาร์ทโฟนไทยแตะ 100 ในปี 2566

อีริคสันคาดสมาร์ทโฟนไทยแตะ 100 ล้านรายในปี 2566 เผยแนวโน้ม 4Gครองตลาด ก่อน 5G มาในปี 2023

นายวุฒิชัย วุฒิอุดมเลิศ หันหน้างานฝายเน็ตเวิร์คโซลูชั่น บริษัทอิริคสัน (ประเทศไทย) คาดการณ์แนวโน้มเทคโนโลยีโทรคมนาคมที่จะเกิดขึ้นในอนาคตว่า จากอีริคสัน โมบิลิตี้ รีพอร์ต คาดว่าภายในปี 2566 จะมีการใช้งานเทคโนโลยี 5G อย่างแพร่หลายครอบคลุมประชากรโลกกว่าร้อยละ 20 โดยจะเริ่มติดตั้งเทคโนโลยี 5G ในปี 2562 ก่อนจะใช้งานที่แพร่หลายมากขึ้นตั้งแต่ปี 2563 ความต้องการใช้งาน 5G จะเริ่มต้นจากพื้นที่เขตเมืองที่มีประชากรหนาแน่น ประเทศกลุ่มที่คาดว่าจะใช้งานเป็นกลุ่มแรกคือ สหรัฐ เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น และจีน อีริคสัน ประมาณการว่าการใช้บริการช้อมูลจะเพิ่มขึ้นถึง 8 เท่าในปี 2566 โดโดยจะมีการรับส่งข้อมูลมากถึง 100 เอกซะไบต์ต่อเดือน หรือมีปริมาณเทียบเท่ากับการชมวิดีโอสตรีมมิ่งความละเอียดสูงเป็นระยะเวลารวมกัน 5.5 ล้านปี ทั้งนี้ปริมาณการใช้งานข้อมูลบนเครือข่ายจะเติบโตทุกภูมิภาค

“คอนเทนท์วิดีโอยังเป็นปัจจัยหลักผลักดันให้บริการใมช้โมบายบรอดแบนด์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยกลุ่มผู้ชมอายุ 15-24 ปี เป็นกลุ่มผู้บริโภคหลัก ขณะที่การชมวิดีโอสตรีมมิ่งทีมีความละเอียดสูงจะได้รับความนิยม โดยแนวโน้มพฤติกรรมการบริโภควิดีโอจะซับซ้อนมากขึ้น อาิท การดูวิดีโอแบบ 360 องศา ” นายวุฒิชัย กล่าว

สำหรับประเทศไทยคาดว่าอัตราการเติบโตของสมาร์ทโฟนจะเพิ่มเป็น 100 ล้านรายภายในปี 2566 หรือร้อยละ 87 ของผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้งหมด และคาดว่าปริมาณการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในประเทศไทยจะสูงึง 115 ล้านรายในปี 2566 โดยเทคโนโลยี 4G จะเป็นเทคโนโลยีหลักที่มีผู้ใช้งานมากว่าร้อยละ 60 ในปี 2023 ในส่วนของเทคโนโลยี 5G อยู่ระหว่างการทำมาตรฐาน จากการคาดการณ์ของอีริคสันในปี 2023 จะมีผู้ใช้ 5G ประมาณ 1 พันล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 20 ของจำนวนประชากรโลก 7.5 พันล้านคน โดย 5G จะตอบสนองการทำธุรกิจของโอเปอเรเตอร์ได้โดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ที่มีความต้องการใช้คลื่นความถี่และการสื่อสารไร้สาย โดยโอเปอเรเตอร์จะมีรายได้จากการให้บริการ 5G สูงถึง 2600 ล้านเหรียญสหรัฐ 5G จะมาเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสื่อสาร ทำให้พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนและส่งผลต่อความต้องการของผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้น ดังนั้นผู้ให้บริการสื่อสาร , ผู้กำกับดูแลกิจการโทรคมนาคมและรัฐบาล ควรให้ความสำคัญกับการวางแผนการใช้งานสเปกตรัมหรือคลื่นความถี่ที่จะนำมาใช้งานในอนาคต

ขอบคุณ สำนักข่าวไทย.