สำนักงานเลขาฯ สภา จัดพิธีวางพวงมาลารำลึก ร.7

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 7 เนื่องในวันรำลึก พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 30 พฤษภาคม ประจำปี 2561

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (30 พ.ค.) สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันรำลึกพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 30 พฤษภาคม ประจำปี 2561 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้ทรงบำเพ็ญประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ

โดยตั้งแต่ช่วงเช้า มีข้าราชบริพาร ส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรอิสระ พรรคการเมือง สถาบันการศึกษา ตลอดจนภาคเอกชน เข้าร่วม อาทิ สำนักพระราชวัง สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร สถาบันพระปกปกเกล้า กรมที่ดิน โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย โรงเรียนศึกษานารี โรงเรียนราชินี โรงเรียนจิตรลดา ขณะเดียวกันยังมีผู้แทนจากพรรคการเมืองต่าง ๆ ร่วมพิธีวางพวงมาลาด้วย

นอกจากนี้ ยังมีพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน โดยนายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้บริหารและข้าราชการประจำรัฐสภา ขณะเดียวกันภายในงาน ยังมีพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา ทุนด้านวิทยาศาสตร์ ทุนด้านพยาบาลและทุนบุตรข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา.-สำนักข่าวไทย