วิษณุ แจงถอดสมณศักดิ์พระ 7 รูปทุจริตเงินทอนวัด

“วิษณุ” แจงการถอดสมณศักดิ์ เป็นคนละเรื่องกับสึก ยกตัวอย่างคดีพระพิมลธรรม หากศาลตัดสินไม่ผิด ก็กลับสู่ความเป็นสงฆ์ได้

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศเรื่อง ถอดถอนสมณศักดิ์ พระสงฆ์ 7 รูปที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตเงินทอนวัด ว่า เรื่องการถอดสมณศักดิ์ของพระสงฆ์ และจะกลับมาบวชได้อีกหรือไม่นั้น การถอดสมณศักดิ์ กับการอุปสมบท แยกออกจากกัน เพราะความผิดทางโลกถือเป็นอีกเรื่องหนึ่ง และความผิดทางธรรมก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง เช่น การที่พระสงฆ์อยู่กับสีกา ถือเป็นความผิดทางธรรม แต่ไม่ได้ผิดในทางโลก

“ส่วนการสึก ก็จะมีปัญหาในส่วนที่กฎหมายบังคับให้สละสมณเพศ ดังนั้นจึงต้องสละสมณเพศไปก่อน และในภายหลังหากมีการถกเถียงว่า ไม่ใช่การสึกด้วยความสมัครใจ ก็ถือเป็นเรื่องที่ต้องว่ากันต่อไป เมื่อคดีสิ้นสุดแล้ว ส่วนสมณศักดิ์นั้น เป็นเรื่องที่ได้รับพระราชทาน ดังนั้น จึงเป็นเรื่องที่ทรงเรียกกลับคืนได้ หรือที่เรียกว่าถอดยศ” นายวิษณุ กล่าว

รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า บางคดีพระสงฆ์บางรูปมีความผิดทั้งในทางโลก และทางธรรม เช่น พระพิมลธรรม วัดมหาธาตุ หรือต่อมาเป็นสมเด็จพระพุทธฒาจารย์ ก็ให้ถูกสละสมณเพศ หรือถูกบังคับให้สึก และถอดสมณศักดิ์ แต่ต่อมาเมื่อคดีถึงที่สุด และปรากฎว่าไม่มีความผิด พระรูปนี้ ก็กลับไปห่มผ้าเหลืองเช่นเดิม โดยให้เหตุผลว่าไม่เคยเปล่งวาจาสึก และเมื่อห่มผ้าเหลืองแล้ว ได้ไปไหว้พระชั้นผู้ใหญ่วัดต่าง ๆ ซึ่งต่างรับไหว้ต่อกัน ในทางสงฆ์ถือว่ายอมรับการเป็นพระสงฆ์อยู่ และขั้นต่อไปก็ขอพระราชทานสมณศักดิ์คืน ซึ่งเป็นการดำเนินการที่มีขั้นตอนอยู่แล้ว แม้จะถูกมองว่าเป็นคนละเรื่อง แต่บางครั้งมีจุดหมายเดียวกัน.-สำนักข่าวไทย