ประยุทธ์ยันยังไม่เคอร์ฟิว ลดการระบาดโควิด-19 ขอให้ใจเย็น

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ใช้เวลานานกว่า 3 ชั่วโมง 30 นาที ในการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์ของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 เพื่อหารือมาตรการช่วยเหลือประชาชนและผู้ประกอบการหลังปิดสถานบริการและห้างสรรพสินค้าโดยก่อนเดินทางกลับนายกรัฐมนตรี ทั้งนี้ มีรายงานข่าวว่าในที่ประชุมได้ประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

หลังครบ 14 วัน พร้อมติดตามและเฝ้าระวังกลุ่มที่ติดเชื้อจากสนามมวยซึ่งยังคงต้องติดตามกันต่อไปแม้จะครบ 14 วันแล้ว นอกจากนี้ ในที่ประชุม พล.อ.ประยุทธ์ ยังยืนยันว่า จะยังไม่ประกาศเคอร์ฟิว หรือ พ.ร.บ.ฉุกเฉินเพราะยังไม่ถึงขั้นตอนที่ต้องประกาศใช้ ประยุทธ์ยันยังไม่เคอร์ฟิว ลดการระบาดโควิด-19 ขอให้ใจเย็น รอฟังหลังประชุม ครม.