จุลินทรีย์ กำจัดไขมัน

จุลินทรีย์ กำจัดไขมัน สำหรับบ่อบัดน้ำเสีย บ่อดักไขมัน ที่เกิดจากการประกอบอาหารในไลน์ผลิตอาหาร จากโรงอาหาร ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเศษอาหารจากการล้างจานที่หลุดออกจากตะแกรงดักเศษอาหารไปที่บ่อดักไขมัน ย่อมก่อให้เกิดไขมันเกาะอยู่ตามท่อระบายน้ำ

เนื่องจากเกิดการสะสมของไขมันที่อยู่ในระบบและท่อระบายน้ำที่เรามองไม่เห็น เมื่อนานวันขึ้นก็จะทำให้ไขมันเริ่มจับตัวหนาเต็มบ่อดักไขมันและก็จะก่อให้เกิดบ่อดักไขมัน เต็ม ตัน และล้น ออกจากบ่อ ในระยะยาวทำให้ส่งกลิ่นเหม็นและยากต่อการกำจัดหรือทะลวง อีกทั้งยังจะก่อให้เกิดแหล่งกำเหนิดเชื้อโรค สัตว์และแมลงที่เป็นพาหะนำโรคชนิดต่างๆ และยิ่งไปกว่านั้นน้ำเสียจากโรงอาหารที่มีทั้งเศษอาหารและไขมันปะปนกันอยู่ ทำให้เกิดกลิ่นเน่าเหม็นเกิดขึ้น ซึ่งเกิดจากจุลินทรีย์กลุ่มที่ให้โทษเข้าไปทำปฏิกิริยากับเศษอาหารและไขมันเหล่านี้

ดังนั้นเราจึงควรดูแลระบบด้วยการแก้ไขที่ต้นเหตุของปัญหา โดยการใช้จุลินทรีย์กำจัดไขมันสำหรับบ่อบำบัดน้ำเสีย โดยการหลักการทำงานง่ายๆคือ เพียงแค่ใส่จุลินทรีย์กำจัดไขมัน ลงไปในบ่อบัดน้ำเสีย ถังดักไขมัน หรืออ่างล้างจาน

โดยหลักการทำงานของจุลินทรีย์กำจัดไขมันคือ เข้าไปทำการย่อยสลายไขมันซึ่งเป็นอินทรีย์ที่ย่อยยากมากที่สุด และมีจุลินทรีย์น้อยชนิดที่จะสามารถทำการย่อยสลายไขมันไดดี ปัญหาของไขมันนอกจากจะทำให้ดูสกปรก ส่งกลิ่นเหม็นแล้ว ยังจับตัวเป็นคราบอยู่ภายในท่อระบายน้ำ ทำให้การระบายน้ำไหลช้าและก่อให้เกิดการอุดตัน รวมถึงไขมันที่สะสมอยู่ภายในบ่อดักไขมัน เชื้อจุลินทรีย์ Bio Standard BS-03 สามารถกำจัดไขมันและคราบไขมันต่างๆได้เป็นอย่างดี ไม่ต้องพึ่งโซดาไฟที่ทำลายท่อ และไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และยังเป็นการแก้ที่ต้นเหตุของปัญหา และจุลินทรีย์ Bio Standard BS-03 ยังจะช่วยย่อยสลายไขมันให้มีปริมาณที่ลดลงๆเรื่อยหมดภาระในการตักไปทิ้ง

สำหรับวิธีการใช้นั้น ง่ายๆเพียงแค่ฉีกซองเทใส่ในระบบโดยไม่ต้องรอ เพราะไม่ได้ใช้ระบบการหมัก จึงทำให้สะดวก ใช้งานง่าย ประหยัด