จากก่อสร้างพลิกชีวิตปลูกพืชใช้น้ำน้อย ได้ผลเกินคาด รายได้ไม่เบา

หนุ่มก่อสร้างพลิกชีวิต หันมาปลูกพืชใช้น้ำน้อย ตระกูลไม้เลื้อยอย่าง เมล่อน แตงโม และแคนตาลูป โดยเช่าพื้นที่ 12 ไร่ ใน ต.คลองนารายณ์ อ.เมืองจันทบุรี สร้างรายได้ปีละกว่า 300,000

ที่ทุ่งนาท้ายเหมือง บ้านทองทั่ว หมู่ 4 ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี นายวรรณฤดี เรืองสวัสดิ์ หรือ เปี๊ยก อายุ 46 ปี ลูกจ้างใช้แรงงานบริษัทก่อสร้างแห่งหนึ่งในจังหวัดจันทบุรี ภูมิลำเนาเป็นชาวจังหวัดสกลนคร ลงทุนเช่าพื้นที่นาของเกษตรกรใน ต.คลองนารายณ์ ที่เก็บเกี่ยวข้าวไปแล้วเนื้อที่ประมาณ 12 ไร่ เพื่อทำพืชไร่ตระกูลไม้เลื้อยอย่าง เมล่อน แตงโม และแคนตาลูป ซึ่งเป็นพืชใช้น้ำน้อยเหมาะกับหน้าแล้ง ปลูกเพียง 3-4 เดือนก็เก็บเกี่ยวผลผลิตได้ พร้อมกันนี้ยังน้อมนำแนวทางพระราชดำริ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิต นำมาสู่ความสำเร็จจนมีรายได้เพิ่มเป็นฐานรากให้แก่ครอบครัวเฉลี่ยประมาณปีละกว่า 300,000 บาท ปัจจุบันผลผลิตของเขาเป็นที่สนใจแก่ลูกค้าตลอดจนชาวบ้านในพื้นที่เป็นอย่างมาก

นายวรรณฤดี กล่าวว่า ย้อนกลับไปเมื่อประมาณ 6-7 ปีก่อน ใช้เวลาที่ว่างจากการทำงานประจำมาศึกษาข้อมูลการปลูกพืชไร่ตระกูลแตง และเริ่มลงมือเพาะปลูกโดยเฉพาะแตงโม พันธุ์กินรี ที่หาซื้อเมล็ดพันธุ์ได้ตามท้องตลาด และแคนตาลูป เวลาผ่านไปผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาด สามารถเก็บขายได้ราคาดีจนประสบความสำเร็จ แต่ผลไม้ทั้งสองชนิด จำเป็นต้องใช้น้ำในการเพาะปลูกอยู่พอสมควร ประกอบกับในบางปีประสบปัญหาภัยแล้ง จึงเริ่มหันมาปลูกเมล่อนพืชที่ใช้น้ำน้อย ปัจจุบันปลูกพืชทั้ง 3 ชนิด พร้อมกับการควบคุมดูแลขั้นตอนการผลิตด้วยวิธีเกษตรอินทรีย์ผสมผสานตามแนวพระราชดำริ ทำให้ผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาด ส่งขายสร้างรายได้เสริม

นายวรรณฤดี กล่าวอีกว่า ให้ความสำคัญตั้งแต่การหาพื้นที่ที่เหมาะสม เพราะจะทำให้พืชที่ปลูกมีรสชาติดี เป็นที่ต้องการ และที่สำคัญต้องมีคนเพาะปลูกน้อย เพื่อไม่กระทบต่อการตลาด ส่วนผลผลิตของไร่แตงโม ปีนี้ให้ผลผลิตดีเกินคาด แตงโมพันธุ์กินรีและตอร์ปิโด เริ่มทยอยเก็บผลผลิต คาดจะได้ประมาณ 50 ตัน ส่วนเมล่อนกรีนเน็ต เมล่อนสีทอง และแคนตาลูป คาดจะเก็บผลผลิตได้ประมาณอย่างละ 2 ตัน ผลผลิตส่วนใหญ่มีพ่อค้าคนกลางในตลาด จ.จันทบุรี และจังหวัดใกล้เคียง มารับซื้อ

สำหรับราคาขาย แตงโมส่งกิโลกรัมละ 11 บาท ราคาขายปลีกกิโลกรัมละ 15-18 บาท เมล่อนญี่ปุ่น ราคาส่งกิโลกรัมละ 55 – 60 บาท ราคาขายปลีกกิโลกรัมละ 70 บาท แคนตาลูปจำหน่ายราคาส่งกิโลกรัมละ 28-30 บาท ราคาขายปลีกกิโลกรัมละ 35 บาท ในแต่ละวันจะมีประชาชนใน จ.จันทบุรี และใกล้เคียงเดินทางมาเยี่ยมชมไร่ที่เปิดให้เที่ยวชมศึกษาเรียนรู้การปลูกพืชใช้น้ำน้อยและเลือกซื้อผลผลิตสดจากไร่กันอย่างต่อเนื่อง. – สำนักข่าวไทย