การประมูลอิเล็กทรอนิกส์รอบที่สอง

การประมูลอิเล็กทรอนิกส์รอบที่สองไม่ได้หาผู้รับจ้างทำรื้อถอนดังนั้นเมืองจะเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับผู้สมัครที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงทั้งสามราย Aswin ได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นเพื่อกำหนดเงื่อนไขการอ้างอิงและคาดว่าจะมีการกำหนดชื่อผู้รับเหมาภายในเดือนกุมภาพันธ์ ณ จุดนั้นพื้นที่รื้อถอนจะปิดผนึกภายใต้การดูแลของตำรวจและส่งมอบให้กับผู้รับเหมา

ศาลปกครองสูงสุดได้มีคำตัดสินเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ว่าบางส่วนของโรงแรมและคอนโดมิเนียมถูกสร้างขึ้นอย่างผิดกฎหมายและการรื้อถอนอาคารดังกล่าวอาจเกิดขึ้นภายใน 60 วัน เจ้าของทรัพย์สิน Larp Prathan และ Thaptimtorn ซึ่งเป็น บริษัท เอกชนสองรายล้มเหลวในการที่ศาลมีคำสั่งรื้อถอนล้มละลาย โรงแรมมี 24 ชั้นและคอนโดมี 18 ชั้นเกินขีด จำกัด ความสูง 23 เมตรสำหรับอาคารที่อยู่บนถนนในเมืองที่มีความกว้างไม่ถึง 10 เมตร ศาลเห็นพ้องกันว่าซอยร่วมฤดีมีขนาดไม่ถึง 10 เมตรและสั่งให้ชั้นบนทั้งสองอาคารหลุดออกไป