กลไกการออกฤทธิ์และการกลายพันธุ์ที่เกี่ยวข้องกับโรค

พื้นฐานของการทำงานของเซลล์ในชีวิตจากแบคทีเรียสู่มนุษย์ หน้าที่ของผู้ขนส่งเหล่านี้ก่อนหน้านี้จะต้องมีการอนุมานจากพฤติกรรมของหลายร้อยหรือหลายพันของพวกเขาทำงานร่วมกันความก้าวหน้าที่ทรงพลังนี้เข้ามามีบทบาทถ้าคุณลองจินตนาการโดยการดูที่กิจกรรมของโมเลกุลเดี่ยวเราได้ชี้แจงส่วนหนึ่งของกลไกการเคลื่อนไหวของผู้ขนส่งซึ่งอาจพิสูจน์ได้ว่ามีความสำคัญต่อการวิจัยในอนาคต

เกี่ยวกับโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์ในครอบครัวนี้เทคนิคเปิดโอกาสใหม่ ๆ งานวิจัยนี้อาศัยเทคนิคที่เรียกว่าการถ่ายโอนพลังงานสะท้อนแสงแบบโมเลกุลเดี่ยวหรือ smFRET วิธีนี้ช่วยให้ผู้ตรวจสอบสามารถรวบรวมการวัดที่แม่นยำของกิจกรรมของผู้ขนย้ายแต่ละราย เทคนิคระดับแนวหน้านี้เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังสำหรับศึกษากลไกการออกฤทธิ์และการกลายพันธุ์ที่เกี่ยวข้องกับโรค มีให้บริการในห้องปฏิบัติการจำนวนหนึ่งทั่วโลก